Reklamační řád

Pro zákazníky Baby Centrum s.r.o. (znění k 1. 1. 2020)

Vydaný společností BABY CENTRUM s.r.o., IČ 28826418, se sídlem Bratranců Veverkových 1200, Pardubice, PSČ 53002, zapsaná u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29907, dne dne 8.12.2011

Jakost při převzetí

Uplatnění reklamace

Vyřízení reklamace

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Náklady reklamace a řešení sporů